| | | | Impressum

Poprodejní servis je pro nás velmi důle×itý!

Chcete víc ne× jen dodavatele a my chceme víc, ne× jen dodat stroj.

RIMM jako partner pro gumárenský průmysl nabízí slu×by
od Vašeho prvního dne plánování a× po......
 
Více ne× 350 vstřikolisů RIMM  bylo dodány po celém světě různým zákazníkům, kteří pracují v různých odvětvích výroby, co× dokazuje důvěru v naše produkty a slu×by na všech kontinentech. 
 
Jméno RIMM znamená vynikající, silnou a spolehlivou produkci Vašeho výrobku.
 
Neváhejte a kontaktujte nás. Společně pro vás najdeme optimální řešení.